E-Shop

Get the goods you want for free
Бид хэн бэ

Хэрэглэгчээ хаанд өргөмжилөн, Төрөө дээдлэн хууль тогтоол, зарлиг шийдвэрүүдийг ягштал биелүүлдэг Номингийнхон бадрангуй тэмүүлэлтэй, ёс суртахуунлаг, бүтээлч гэдэг үг уриагаа их өргөн утгаар нь ойлгож түүнийхээ төлөө хичээж, зүтгэцгээдэг. Номингийнхоны талаар үнэ цэнэтэй мэдээллийг олж авахыг хүсэгчдийн тоо өсөж, нийгэмд гүйцэтгэсэн үүрэг, өмнөө тавьсан зорилгын хүрээнд олсон ололт амжилтыг 28 жилийн түүхэнд баримтууд нь Монголын нийгэм, эдий

About us
Бидний хийдэг зүйл

Бид хамгийн анх супермаркетын өөрөө өөртөө үйлчлэх систем, сүлжээ дэлгүүрийн хөнгөлөлтийн картыг нэвтрүүлж, 2020 оны байдлаар хамгийн олон буюу 51 сүлжээ дэлгүүр, хагас сая орчим Номин Бонус карт хэрэглэгчидтэй, 5800 гаруй ажиллагсадтайгаар Монгол улсын нийт импортын 4 хувийг бүрдүүлж, олон улсын 250 орчим брэндийг албан ёсны эрхтэйгээр оруулж ирэхээс гадна Орос улсын франчайз болох Шоколадниц

About us
Биднийг сонгох шалтгаан

Номин Холдинг ХХК нь Монгол улсад Олон улсын нэгдсэн удирдлагын тогтолцооны ISO:9001, ISO:14001, OHSAS:18001 стандартуудыг зэрэг нэвтрүүлсэн БАТЛАМЖАА дахин баталгаажууллаа. Номин Холдинг ХХК нь нэгдсэн удирдлагын тогтолцооны олон улсын 3 стандартыг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал болон үйл ажиллагааны бүхий л шатыг үр ашигтай байдлыг хангах замаар бизнесийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын сэтгэл хан

About us