E-Shop

Get the goods you want for free

Нийтлэг асуулт, хариулт

Нийтлэг асуулт, хариулт

Худалдааны Хамтран Ажиллах Гэрээ 6-р заалтын дагуу лангуу дээр худалдаалагдах жижиглэнгийн үнийг Ханган нийлүүлэгч/харилцагч/ гаргаж өгнө. Энэ үнээс гэрээний дагуу бараа борлуулсны шимтгэл хасаж тооцоо нийлэх үнэ гарна.

Харилцагчийн портал сайт/ Vendor.nomin.mn / дээр хөгжүүлэлт хийгдэж байгаа учир сайт руу хандана уу

Бараа олгох тасагт борлогдох барааны овор хэмжээ нь 3500см3-иас бага хэмжээтэй, жижиглэнгийн үнийн 1см3-т ноогдох дүн нь 30 төг буюу түүнээс дээш бол тухайн барааг бараа олгох тасагт байршуулна.

Тухайн нийлүүлэгч нь НӨАТ төлөгч бол QR кодтой баримтыг өдөр бүр нийлүүлэгддэг бараа бүтээгдэхүүний хувьд сар бүрийн 3-ны дотор, бусад барааг нийлүүлэх бүртээ тухайн салбартаа өгч байна.